Surat-surat dalam Al-Qur'an

 

Daftar Surat

No. Nama Surat Arti Ayat Juz Diturunkan
Urutan Lokasi
1 Al-Fatihah Pembukaan 7 Juz 1 5 Makiah

الفاتحة 

Audio file

2 Al-Baqarah Sapi Betina 286 Juz 1 - 2 87 Madaniah
   
3 Ali-Imran Keluarga Imran 200   89 Madaniah
4 An-Nisaa' Wanita 176   92 Madaniah
5 Al-Maa-idah Hidangan 120   112 Madaniah
6 Al-An'aam Binatang Ternak 165   55 Makiah
7 Al-A'raaf Tempat Tertinggi 206   39 Makiah
8 Al-Anfaal Rampasan Perang 75   88 Madaniah
9 At-Taubah Pengampunan 129   113 Madaniah
10 Yunus Yunus 109   51 Makiah
11 Hud Huud 123   52 Makiah
12 Yusuf Yusuf 111   53 Makiah
13 Ar-Ra'd Guruh 43   96 Madaniah
14 Ibrahim Ibrahim 52   72 Makiah
15 Al-Hijr Al-Hijr 99   54 Makiah
16 An-Nahl Lebah 128   70 Makiah
17 Al-Isra' Memperjalankan di malam hari 111   50 Makiah
18 Al-Kahfi Gua 110   69 Makiah
19 Maryam Maryam 98   44 Makiah
20 Thaha Thaha 135   45 Makiah
21 Al-Anbiya Nabi-nabi 112   73 Makiah
22 Al-Hajj Haji 78   103 Madaniah
23 Al-Mu'minuun Orang-orang Mukmin 118   74 Makiah
24 An-Nuur Cahaya 64   102 Madaniah
25 Al-Furqaan Pembeda 77   42 Makiah
26 Asy-Syu'araa' Para Penyair 227   47 Makiah
27 An-Naml Semut 93   48 Makiah
28 Al-Qashash Cerita-cerita 88   49 Makiah
29 Al-Ankabut Laba-laba 69   85 Makiah
30 Ar-Ruum Bangsa Romawi 60   84 Makiah
31 Luqman Luqman 34   57 Makiah
32 As-Sajadah Sujud 30   75 Makiah
33 Al-Ahzab Golongan yang bersekutu 73   90 Madaniah
34 Saba' Kaum Saba' 54   58 Makiah
35 Faathir Pencipta 45   43 Makiah
36 Yaa Siin Yaa Siin 83   41 Makiah
37 Ash-Shaffaat Yang bershaf-shaf 182   56 Makiah
38 Shaad Shaad 88   38 Makiah
39 Az-Zumar Rombongan-rombongan 75   59 Makiah
40 Al-Mu'min Orang yang beriman 85   60 Makiah
41 Fush Shilat Yang dijelaskan 54   61 Makiah
42 Asy-Syuura Musyawarah 53   62 Makiah
43 Az-Zukhruf Perhiasan 89   63 Makiah
44 Ad-Dukhan Kabut 59   64 Makiah
45 Al-Jaatsiyah Yang Berlutut 37   65 Makiah
46 Al-Ahqaaf Bukit-bukit pasir 35   66 Makiah
47 Muhammad Nabi Muhammad SAW 38   95 Madaniah
48 Al-Fath Kemenangan 29   111 Madaniah
49 Al-Hujurat Kamar-kamar 18   106 Madaniah
50 Qaaf Qaaf 45   34 Makiah
51 Adz-Dzariyaat Angin menerbangkan 60   67 Makiah
52 Ath-Thuur Bukit 49   76 Makiah
53 An-Najm Bintang 62   23 Makiah
54 Al-Qamar Bulan 55   37 Makiah
55 Ar-Rahmaan Yang Maha Pemurah 78   97 Madaniah
56 Al-Waaqiah Hari Kiamat 96   46 Makiah
57 Al-Hadiid Besi 29   94 Madaniah
58 Al-Mujaadilah Wanita Penggugat 22   105 Madaniah
59 Al-Hasyr Pengusiran 24   101 Madaniah
60 Al-Mumtahanah Perempuan yang diuji 13   91 Madaniah
61 Ash-Shaff Barisan 14   109 Madaniah
62 Al-Jumu'ah Hari Jum'at 11   110 Madaniah
63 Al-Munaafiquun Orang-orang Munafik 11   104 Madaniah
64 At-Taghaabun Hari kesalahan ditampakkan 18   108 Madaniah
65 Ath-Thalaaq Talak 12   99 Madaniah
66 At-Tahrim Mengharamkan 12   107 Madaniah
67 Al-Mulk Kerajaan 30   77 Makiah
68 Al-Qalam Kalam 52   2 Makiah
69 Al-Haaqqah Hari Kiamat 52   78 Makiah
70 Al-Ma'aarij Tempat-tempat naik 44   79 Makiah
71 Nuh Nabi Nuh 28   71 Makiah
72 Al-Jin Jin 28   40 Makiah
73 Al-Muzzammil Orang yang berselimut 20   3 Makiah
74 Al-MuddatsTsir Orang yang berkemul 56   4 Makiah
75 Al-Qiyaamah Hari Kiamat 40   31 Makiah
76 Al-Insaan Manusia 31   98 Madaniah
77 Al-Mursalat Malaikat-malaikat yang diutus 50   33 Makiah
78 An-Naba' Berita Besar 40   80 Makiah
79 An-Naazi'aat Para malaikat yang mencabut 46   81 Makiah
80 'Abasa Bermuka masam 42   24 Makiah
81 At-Takwir Menggulung 29   7 Makiah
82 Al-Infithar Terbelah 19   82 Makiah
83 Al-Muthaffifiin Orang-orang yang curang 36   86 Makiah
84 Al-Insyiqaaq Terbelah 25   83 Makiah
85 Al-Buruuj Gugusan Bintang 22   27 Makiah
       
86 Ath-Thaariq Yang datang di malam hari 17 Juz 30 36 Makiah
 

Audio file

87 Al-A'laa Yang paling tinggi 19 Juz 30 8 Makiah

الاعلى 

Audio file

88 Al-Ghaasyiyah Hari Pembalasan 26 Juz 30 68 Makiah

الغاشية 

Audio file

89 Al-Fajr Fajar 30 Juz 30 10 Makiah

الفجر 

Audio file

90 Al-Balad Negeri 20 Juz 30 35 Makiah

البلد 

Audio file

91 Asy-Syams Matahari 15 Juz 30 26 Makiah

الشمس 

Audio file

92 Al-Lail Malam 21 Juz 30 9 Makiah

الّيل 

Audio file

93 Adh-Dhuhaa Matahari naik ke siang 11 Juz 30 11 Makiah

الضحى 

Audio file

94 Asy-Syarh (Alam-Nasyrah) Melapangkan 8 Juz 30 12 Makiah

الشرح 

Audio file

95 At-Tiin Buah Tin 8 Juz 30 28 Makiah

التين 

Audio file

96 Al-'Alaq Segumpal darah 19   1 Makiah

العلق 

Audio file

97 Al-Qadr Kemuliaan 5   25 Makiah

القدر 

Audio file

98 Al-Bayyinah Bukti Nyata 8 Juz 30 100 Madaniah

البيّنة 

Audio file

99 Az-Zalzalah Kegoncangan 8 Juz 30 93 Madaniah

الزلزلة 

Audio file

100 Al-'Adiyat Kuda perang berlari kencang 11 Juz 30 14 Makiah

العٰديٰت 

Audio file

101 Al-Qaari'ah Hari Kiamat 11 Juz 30 30 Makiah

القارعة 

Audio file

102 At-Takaatsur Bermegah-megahan 8   16 Makiah

التكاثر 

Audio file

103 Al-'Ashr Masa 3 Juz 30 13 Makiah

العصر 

Audio file

104 Al-Humazah Pengumpat 9 Juz 30 32 Makiah

الهمزة 

Audio file

105 Al-Fiil Gajah 5 Juz 30 19 Makiah

الفيل 

Audio file

106 Quraisy SukuQuraisy 4 Juz 30 29 Makiah

قريش 

Audio file

107 Al-Maa'un Barang-barang berguna 7 Juz 30 17 Makiah

الماعون 

Audio file

108 Al-Kautsar Nikmat yang banyak 3 Juz 30 15 Makiah

الكوثر 

Audio file

109 Al-Kaafirun Orang-orang kafir 6 Juz 30 18 Makiah

الكٰفرون

Audio file

110 An-Nashr Pertolongan 3 Juz 30 114 Madaniah

النصر 

Audio file

111 Al-Lahab Gejolak Api 5 Juz 30 6 Makiah

اللهب 

Audio file

112 Al-Ikhlash Keesaan Allah 4   22 Makiah

الإخلاص 

Audio file

113 Al-Falaq Waktu subuh 5 Juz 30 20 Makiah

الفلق 

Audio file

114 An-Naas Manusia 6 Juz 30 21 Makiah

الناس 

Audio file

 

 

Keterangan

Al-Qur'an berikut berdasarkan susunan para sahabat dijaman Kalifah Utsman (Utsmani Script) yang paling populer dan banyak digunakan